­

mojeSwietokrzyskie.pl

Lokalizacja:
Sandomierz, ul. Zamkowa 12, gmina Sandomierz, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie GPS: 50.675874°N, 21.747420°E

Internet: www.zamek-sandomierz.pl


Historia zamku (wg tablicy informacyjnej).

W XI w. na wzgórzu oblanym wodami Wisły został usytuowany drewniany zamek grodowy.

 

W 1138 r. na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego Sandomierz stał się stolicą księstwa dzielnicowego a zamek awansował na stałą rezydencję książęcą zamieszkiwaną m.in. przez Henryka Sandomierskiego, Kazimierza Sprawiedliwego, Leszka Białego, Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego, oraz kobiety z kręgu sandomierskich Piastów: Helenę, Grzymisławę, Salomee, Kingę i Gryfinę.

 

W 1260 r. w wyniku najazdu tatarskiego na Sandomierz zamek został zniszczony, a schroniona w nim ludność wymordowana.

 

W XIV w. król Kazimierz Wielki odbudował zamek jako obronną gotycką budowlę z murem i bramą ze zbrojownią. Zamek stał się siedzibą królewskich starostów, goszczącą dość często władców Polski. Zatrzymywali się tutaj podróżujący królowie z dworem, kancelarią i dostojnikami państwowymi.

 

W XV w. za panowania Kazimierza IV Jagiellończyka wzniesiona została baszta południowa tzw. „kurza noga", obecnie najstarsza część zamku.

 

W XVI w. Zygmunt I Stary rozpoczął przebudowę gotyckiego zamku w renesansową rezydencję. Pracami kierował niemiecki architekt Benedykt zwany Sandomierzaninem. Średniowieczny budynek stanowił skrzydło południowe przebudowanego zamku, wzniesiono skrzydło wschodnie i rozpoczęto budowę skrzydła zachodniego.

 

W latach 1564-1565 za panowania Zygmunta II Augusta prace kontynuował rzeźbiarz i architekt Santi Gucci. Wtedy ostatecznie ukształtowano czworobok renesansowego zamku przedłużając skrzydło zachodnie zakończone narożną wieżą i łącząc mur północny z wieżą bramną. Zamek został siedzibą starostów grodowych. Tutaj odbywały się sądy ziemskie, grodzkie oraz sąd wyższy prawa magdeburskiego.

 

W 1656 r. w czasie „potopu" wycofujące się wojska szwedzkie wysadziły zamek niszcząc skrzydła wschodnie i południowe. Najmniej ucierpiało skrzydło zachodnie, które w latach 1680 - 1688 za panowania Jana III Sobieskiego zostało przebudowane w wolno stojący budynek typu pałacowego, który w zasadniczym zrębie przetrwał do dzisiaj.

 

W XVII-XVIII zamek będący siedzibą starostów sandomierskich, stał się budynkiem użyteczności publicznej: urzędem, sądem, więzieniem oraz gospodarczym centrum klucza stanowiącego uposażenie starosty.

 

W 1768 r. w czasie konfederacji barskiej zamek został zniszczony przez kwaterujące w nim wojska rosyjskie.

 

W 1795 r. po III rozbiorze Polski zamek został odrestaurowany przez Austriaków i umieszczono w nim sąd kryminalny i więzienie.

 

W XIX w. zamek nadal pełnił funkcje sądowniczo-więzienne. W Królestwie Polskim mieścił się tu sąd poprawczy i więzienie rosyjskie.

 

W 1844 r. przebudowano elewację wschodnią w stylu klasycystycznym, zmieniono klatkę schodową a w mur północny wstawi ono budynek dla personelu więziennego.

 

Do 1959 r. zamek nieprzerwanie funkcjonował jako więzienie.

 

W latach 60. XX w. rozpoczęto na zamku prace badawcze, konserwatorskie i remontowe.

 

W1986 r. zamek przeznaczono na siedzibę Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

 

W latach 90. XX w. przeprowadzono prace zabezpieczające wzgórze zamkowe i uporządkowano dziedziniec, a w 2001 r. wyremontowano mur oporowy od strony płdn - wsch.

 

W latach 2002 - 2005 wykonano remont i modernizację dachu i poddasza zamkowego, odrestaurowano basztę południową i salę rycerską.

 

 

 

Galeria - Zamek w Sandomierzu

sandomierz zamek krolewski

Od frontu (strona wschodnia)

sandomierz zamek krolewski

sandomierz zamek krolewski

sandomierz zamek krolewski

Dziedziniec.

sandomierz zamek krolewski

Widok na ulicę Mariacką i katedrę.

sandomierz zamek krolewski

Widok na Wisłę i Bulwar Marszałka Piłsudskiego.

sandomierz zamek krolewski

sandomierz zamek krolewski

Ulica Zamkowa w dół...

sandomierz zamek krolewski

... i w górę. Widok na ścianę zachodnią.

sandomierz zamek krolewski

sandomierz zamek krolewski

sandomierz zamek krolewski

Wygląd z lat 30-tych XX wieku. W takim kształcie budynek przetrwał do remontu w drugiej połowie XX wieku.

sandomierz zamek krolewski

Pomieszczenia zamkowe.

sandomierz zamek krolewski

sandomierz zamek krolewski

sandomierz zamek krolewski

sandomierz zamek krolewski

Pozostałości z dawnego wyposażenia zamku.

sandomierz zamek krolewski

Ekspozycja Muzeum Okręgowego mającego siedzibę w zamku.

sandomierz zamek krolewski

 

 

Tomek
Gdy czyta się takie historie jak tego zamku, czuć wolę przetrwania państwowości i tym samym zachowania kultury ją tworzącej.

Podążając za tekstem Lecha Makowieckiego - czy ktoś tych ludzi zastąpi w razie potrzeby? Nie wiem...

Kolejny świetny artykuł. Dzięki.

1500 Znaków do wykorzystania


Warto zobaczyć

 

 

Ostatnie komentarze

mojeSwietokrzyskie.pl
10 dni 17 godzin

Rzeczywiście, na mapie jest jak byk! Kamieniołom Zygmuntówka! Słabo się przygotowałem do rajdu... :-)

Kamil Wójcik
11 dni

Niestety momentami szlak jest słabo oznakowany. Idąc nim po raz pierwszy (ponad 10 lat temu) czasem miałem problem z obran

Klara
11 dni 14 godzin

Nie ma znaczenia czy masz buty za kilkadziesiąt czy kilkaset zlotych, ważne jest ich odpowiednie zabezpieczenie. niejednokr

 
 

Biuletyn

Powiadomienia o nowościach.

Twój e-mail NIE będzie udostępniany osobom trzecim

© 2011 - 2017   mojeSwietokrzyskie.pl

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie mojeSwietokrzyskie.pl stanowią wyłączną własność Wortalu lub osób współpracujących. Zabrania się kopiowania, w jakiejkolwiek formie, treści i zdjęć zamieszczonych na stronie bez pisemnej zgody Wortalu.

­