Lokalizacja:
Ul. Batalionów Chłopskich 2a, Wiślica, gmina Wiślica, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie

GPS: 50.348722°N, 20.674393°E

http://mnki.pl/wislica/

 

Muzeum Archeologiczne w Wiślicy powstało 20 maja 1966 roku, jako odpowiedź na dużą ilość zabytków odkrytych podczas badań archeologicznych w latach powojennych. Głównym celem było zabezpieczenie i udostępnienie pozostałości architektonicznych – kościoła św. Mikołaja wraz z hipotetycznym baptysterium oraz zabytków odkrytych w podziemiach kolegiaty. Wybudowany w roku 1964 roku pawilon szybko uległ degradacji i na początku lat 80-tych szukano nowej siedziby dla muzeum. Nowej siedziby nie znaleziono, za to w roku 1986 rozpoczęto remont pawilonu, w wyniku którego stan budynku się... pogorszył. W roku 1999 podjęto decyzję o likwidacji muzeum, które przekształcono w referat gminny. W roku 2003 wydzierżawiono jedno z pomieszczeń w Domu Długosza na potrzeby działalności muzealnej. W roku 2010 referat gminny przekształcono z powrotem w Muzeum Archeologiczne. W roku 2017 Muzeum Archeologiczne stało się Oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach.

Zbiory  Muzeum Archeologicznego eksponowane są w trzech budynkach:

Pawilon Archeologiczny - przykrywa pozostałości wczesno-romańskiego kościółka pw. św. Mikołaja wraz z kaplicą grobową datowaną na XI wiek. Od strony północnej przy ścianie kościoła znajduje się hipotetyczne baptysterium pochodzące prawdopodobnie z roku 880!

Podziemia Bazyliki - znajdują się tam pozostałości dwóch świątyń romańskich. Pierwsza z nich datowana jest na XII wiek. W jej obrębie znajduje się unikatowa w skali świata posadzka gipsowa z wyrytymi postaciami ludzkimi oraz zdobieniami roślinno-zwierzęcymi, zwana Płytą Orantów. Drugi kościół - Bazylika Świętej Trójcy - datowany jest na XIII w. Obecnie jedyną jego pozostałość stanowią fragmenty murów i posadzka wykonana z emaliowanych płytek ceramicznych.  W podziemiach znajduje się również dawny cmentarz przykościelny.

Dom Długosza - gotycka kamienica ufundowana przez Jana Długosza w 1460 roku dla kanoników i wikariuszy posługujących w Kolegiacie. Budynek nadal jest siedzibą plebanii ale część pomieszczeń jest udostępniona dla turystów. W jednym z pomieszczeń na parterze znajduje się ekspozycja Muzeum Archeologicznego, w którym można podziwiać XV-wieczne polichromie oraz modrzewiowy strop.

Po zwiedzeniu ekspozycji muzeum koniecznie należy zobaczyć samą Bazylikę Kolegiacką p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny ufundowaną przez króla Kazimierza Wielkiego, w ołtarzu której znajduje się posąg Matki Bożej Łokietkowej z około 1300 roku.

 

 

Galeria - Muzeum Archeologiczne w Wiślicy

wislica muzeum archeologiczne
Dom Długosza

wislica muzeum archeologiczne
j.w.

wislica muzeum archeologiczne

wislica muzeum archeologiczne
Sień

wislica muzeum archeologiczne
Ekspozycja Muzeum Archeologicznego.

wislica muzeum archeologiczne

wislica muzeum archeologiczne
XV wieczne polichromie.

wislica muzeum archeologiczne

wislica muzeum archeologiczne

wislica muzeum archeologiczne
Modrzewiowy strop z XV wieku.

wislica muzeum archeologiczne
Dzwonnica ufundowana przez Jana Długosza w 1460 roku oraz Bazylika ufundowana przez króla Kazimierza III Wielkiego.

wislica muzeum archeologiczne
Płyta erekcyjna ufundowana przez Jana Długosza.

wislica muzeum archeologiczne
Wejście do podziemii bazyliki.

wislica muzeum archeologiczne

wislica muzeum archeologiczne

wislica muzeum archeologiczne
Krypta bazyliki z widocznym obrysem murów pierwszego kościoła i posadzką.

wislica muzeum archeologiczne
"Płyta Orantów" przedstawiająca (prawdopodobnie) Kazimierza Sprawiedliwego z żoną i synem.

wislica muzeum archeologiczne
Grób nieznanej osoby. Badania wykazały, że szczątki należały do kobiety.

wislica muzeum archeologiczne
Dwunastowieczna posadzka ceramiczna z Bazyliki Świętej Trójcy.

wislica muzeum archeologiczne
Szczątki ludzkie z cmentarza przykościelnego.

wislica muzeum archeologiczne
Pozostałości drugiego kościoła romańskiego.

 

1500 Pozostało znaków