Lokalizacja

Lublin, Plac Zamkowy, powiat lubelski, gmina Lublin, woj. lubelskie GPS: 51.250342°N, 22.572402°E

Historia zamku w Lublinie rozpoczęła się w XII wieku od budowy grodu umocnionego wałem ziemno drewnianym. W połowie XIII wieku na wzgórzu zbudowano murowaną wieżę obronno-mieszkalną. W XIV wieku za czasów Kazimierza III Wielkiego zbudowano murowany zamek otoczony murem obronnym. W tym czasie zbudowano też gotycki kościół p.w. Trójcy Świętej. Na początku XV wieku, z fundacji Władysława II Jagiełły, wnętrza kaplicy pokryto malowidłami bizantyjsko-ruskimi. W 1520 roku Zygmunt I Stary rozpoczął przebudowę zamku na rezydencję królewską w stylu włoskim. W roku 1569 na zamku zawarto Unię Polsko-Litewską. W drugiej połowie XVII wieku zamek popadł w ruinę w wyniku działań wojennych. W latach 1824-26 zamek został odbudowany w stylu neogotyku angielskiego z przeznaczeniem na więzienie kryminalne Królestwa Kongresowego. W latach 1831-1915 zamek pełnił funkcję więzienia carskiego, przeznaczonego głównie dla uczestników walk o niepodległość. W dwudziestoleciu międzywojennym funkcjonowało tam więzienie karno-śledcze. W czasie II wojny światowej zamek był więzieniem niemieckiej policji bezpieczeństwa. Przez więzienie "przeszło" około 40 tysięcy więźniów, z których duża część trafiła do niemieckich obozów koncentracyjnych. W latach 1944-54 na zamku funkcjonowało polityczne więzienie karno-śledcze podległe sowietom, a potem UBP. Przetrzymywano tak około 35 tysięcy Polaków sprzeciwiających się komunizmowi. Po likwidacji więzienia i pracach remontowych, od roku 1956 zamek jest siedzibą muzeum.

Opis na podstawie zamek-lublin.pl

 

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

Przy wejścu do zamku zawieszono wiele tablic upamiętniających Polaków poległych w walce z okupantam niemickim i sowieckim.

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

Dziedziniec zamkowy z wieżą Donżon i Kaplicą Trójcy Świętej.

lublin zamek muzeum narodowe 01

Ekspozycja Muzeum Narodowego.

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

Szafa sieniowa, Gdańsk ok. 1700 r. Drewno dębowe, fornir orzechowy.

lublin zamek muzeum narodowe 01

Ekspozycja Sztuki Ludowej.

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

"Wygnanie z Raju"

lublin zamek muzeum narodowe 01

Stół Trybunału Koronnego z odcisniętą Czarcią Łapą.

lublin zamek muzeum narodowe 01

Legenda o Czarciej Łapie opowiada historię wdowy, która przegrała proces z magnatem, który przekupił sędziów Trybunału. Zrospaczona kobieta miała wznieść ręcę do krzyża i krzyknęłą, że nawet diabli wydaliby sprawiedliwszy wyrok. O północy w sali Trybunału pojawiły się postacie w czarnych perukach. Sąd z nich złożóny wydał sprawiedliwy wyrok korzystny dla wdowy. Jeden z sędziów oparł się o stół, wypalając ślad dłoni zamiast pieczęci. Podczas ogłaszania wyroku Jezus na krzyżu odwrócił głowę. NIe chciał widzieć, że diabli wydali sprawiedliwszy wyrok niż ludzie. Legendarny krzyż znajdzuje siędziś w lubelskiej archikatedrze. 

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

Kaplica Trójcy Świętej.

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

Miejsce pamięci w wieży Donżon.

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

Widok z wieży w kierunku starego miasta.

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

 

lublin zamek muzeum narodowe 01

"Sztuka nowoczesna" - zaciapane farbą schody... Setki metrów kwadratowych folii, hektolitry farby, zablokowane schody, paraliż ruchu pieszego, wątpliwe wartości artystyczne, zanieszczyszczenie środowiska itd, itd...

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

lublin zamek muzeum narodowe 01

Pomnik Żołnierzy AK i WiN ze zgrupowania "Zapory"

1500 Pozostało znaków