dąb bezszypułkowy

  • 10 Dębów Szypułkowych w Zbijowie

    pila deby Pomnik Przyrody Ożywionej - grupa 10 dębów szypułkowych w wieku 150 lat, o obwodach pni na wysokości 1,3 m w zakresie 250-550 cm, i wysokości 14-21 m. Drzewa porastają wzniesienie zwane górą "Piekło" o wysokości 225 m i długości około 1 km. Wzniesienie zbudowane jest z piaskowców środkowo-jurajskich.

     

  • 6 Dębów Bezszypułkowych w Pile

    pila deby Pomnik Przyrody Ożywionej - sześć Dębów Bezszypułkowych (Quercus petraea Liebl). Gatunek z rodziny bukowatych, występujący niemal w całej Europie.